Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
ul. Piotrkowska 266
90-924 Łódź
Kierownik studiów:
dr Maciej Szczepańczyk,
tel. kom. 602 520 702,
e-mail maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl
Sekretariat Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji
Anita Kozak
tel./fax 0-42 631-37-59
e-mail: anita.kozak@p.lodz.pl
Lokalizacja Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji i sal wykładowych