Program studiów obejmuje ponad 200 godzin praktycznych zajęć, podczas których poznasz i nauczysz się stosować narzędzia i techniki wspomagające proces projektowania innowacyjnych produktów i usług.

Zajęcia będą prowadzone głównie w formule projektowej lub warsztatowej, w 4 lub 5 osobowych zespołach. W ramach zaproponowanych przedmiotów, każdy z uczestników zostanie bezpośrednio zaangażowany w opracowanie:

  • nowego/innowacyjnego produktu lub usługi, zgodnie z procesem Design Thinking,
  • procesu uusługowienia produktu lub uproduktowienia usługi (Product Servitization & Servis Productification)
  • modelu biznesowego, przechodząc przez wszystkie etapy modelowania,
  • strategii budowy marki i komunikacji marketingowej,
  • projektu wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi na rynek (Project Management).