Umiejętność projektowania innowacyjnych produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów oraz ich skuteczne i efektywne  wdrażanie na rynek jest jedną z kluczowych przesłanek rozwoju organizacji, niezależnie od charakteru ich działalności.
Umiejętności te są dzisiaj szczególnie poszukiwane na rynku, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić studia podyplomowe, dzięki którym uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje niezbędne do projektowania innowacyjnych, a niekiedy i przełomowych rozwiązań a także do ich skutecznego wdrażania do działalności.

W ramach prowadzonych zajęć gwarantujemy Ci, że rozwiniesz w sobie kompetencji w obszarach:

  • stosowania metod i narzędzi służących do projektowania nowych produktów i usług oraz procesów wdrażania ich na rynek,
  • technik pobudzania kreatywności indywidualnej i zespołowej oraz pracy w zespołach,
  • technik marketingowych budujących i podnoszących wizerunek marki oraz umiejętności sprzedaży nowych usług i produktów,
  • budowania i utrzymania odpowiednich relacji z otoczeniem

Po ukończeniu naszych studiów podyplomowych będziesz potrafił:

  • Projektować, omawiać i oceniać proces kreowania innowacyjnych produktów i usług
  • Opracowywać projekty innowacyjnych produktów i usług w oparciu o współczesne narzędzia i techniki wspomagające wprowadzanie na rynek innowacyjnych idei.
  • Efektywnie komunikować się z otoczeniem i świadomie budować wartość zaprojektowanych produktów lub usług.
  • W przedsiębiorczy sposób realizować projekty innowacyjne, bez względu na  środowisko organizacyjno-techniczne.
  • Kompleksowo obsługiwać proces opracowywania innowacyjnych produktów lub usług, od etapu kreowania idei do etapu zaplanowania i skutecznego zarządzania projektem wdrożenia innowacji na rynek.

KORZYŚCI

W ramach zajęć prowadzonych głównie w formule warsztatowej zapoznasz się z narzędziami, które w swojej codziennej pracy z powodzeniem wykorzystują zespoły projektowe największych światowych koncernów oraz współcześni liderzy innowacyjności i wizjonerzy, jak Eleon Mask, Mark Zuckenberg, Richard Branson czy firmy Google, Facebook, Aple, Tesla i inne

Między innymi: Golden Circle, Vienna Best Work, Business Model Canvas, Value Proposition Map, Customer Segment Profile, Strategy Canvas, Customer Persona, Customer Journey Map, Customer Utility Levers vs. Experience Cycle Stages, The Culture Map, RPV Framework, Project Risk Matrix,

W ramach zajęć będziesz miał bezpośredni kontakt z procesami:

Zarządzania projektami (Project Management),

Uusługowienia produktów i uproduktowienia usług  (Product Servitization & Servis Productification)

Design Thinking – po trzy dniowym warsztacie otrzymasz certyfikat ukończenia kursu Moderatora Design Thinking

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

Liderzy innowacji  Wykład inauguracyjny: 8 godz.

Współczesne trendy w marketingu Wykład 8 godz. / Ćwiczenia 8 godz.

Rozwój kreatywności indywidualnej i zespołowej Ćwiczenia 16 godz.

Strategie i modele innowacyjnych biznesów Ćwiczenia 16 godz.

Projektowanie innowacyjnych rozwiązań metodą Design Thinking Projekt 24 godz.

Finansowanie i ocena efektywności innowacyjnych projektów Projekt 16 godz.

Narzędzia projektowania innowacyjnych rozwiązań Ćwiczenia 16 godz. / Projekt 16 godz.

Kreowanie tożsamości marki Projekt 16 godz.

Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne Ćwiczenia 16 godz.

Zarządzanie projektami Projekt 16 godz.

Visual Thinking Projekt 16 godz.

Seminarium 8 godz.

Praca końcowa oraz praca z dyplomantem 5 godz.

Łącznie 205 godzin zajęć, w tym:

16 godzin wykładów / 72 godziny ćwiczeń / 104 godziny projektów / oraz 13 godzin seminarium i pracy z dyplomantem

 

Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY